Menu
Your Cart

Vásárlási Feltételek

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Penguin Cosmetics Kft.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1101
Budapest, Korponai utca 1.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra
szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
[email protected]
Cégjegyzékszáma:01 09 342919
Adószáma: 26752525242
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Yunus Emre Sergen
Telefonszáma: +36702952017
A szerződés nyelve: magyar

 Alapvető rendelkezések:

1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen
Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
(Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező
rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. A jelen Szabályzat 2021. 03. 07. napjától hatályos és visszavonásig
hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a
Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség
változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos
változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt
11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt a
Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani.
Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a
weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás
automatikusan érvényes.

3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely
részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal
terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak
vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása,
feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása
nélkül.Regisztráció/vásárlás

1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával
kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési
tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezeléshez
hozzájárul.

2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós
adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy
más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus
szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben
Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe
szolgáltatásait.

3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul
megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve
egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha
Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára
bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.


Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A
termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők,
tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a
házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül
felszámításra.

2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét,
leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján
megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként
szerepelhetnek.

3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen
tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül
a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl.
a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától
jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy
“1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron
szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást,
amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak
megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár
pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés.
Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő
értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza
meg.

4. A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő
értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára
között, amit egy átlag fogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a
szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével
jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses
feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és
egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk
érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek
fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés
semmis szerződésnek tekintendő.


Rendelés menete

1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a
webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó
bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni,
kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további
terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék
darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár
tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése”
ikonra kattint Felhasználó.

5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a
szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési módok:

Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a
Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru
átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a
Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb
helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes
fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal
kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a
megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt
termék(ek) átvételekor.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a
visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles
átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását
követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott
módon történő átvételére.

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés
összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe
vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

Szállítási költség:

A szállítási költség 1500 Ft

6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél
vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a
hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt
az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a
megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló
levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a
termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza. Felhasználó
köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és
termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles
jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles
átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem
fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra
közötti időszakban.

8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés
véglegesítése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte
azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve
megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti
felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

9. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési
kötelezettsége keletkezik.

10. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat
lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol
javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során
lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve
módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget
tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe
Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát,
majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben
törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az
„X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak
folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

11. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően
visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó
megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől
függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül
Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy
szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak
visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az
Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a
visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz
e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó
tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

12. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt
visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem
keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző
pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb
e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és
várható teljesítéséről.A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A
megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van
lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta
után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató
ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy
mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

2. Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított
5 munkanapon belül.

3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának
átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog
átvételére köteles.

4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a
dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a
vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy
birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor
átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a
fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő
megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató)
a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc
napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a
dolgot.

6. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt
tűzni. Ha az eladó a pót határidőn belül nem teljesít, a vevő jogosult
a szerződéstől elállni.

7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás
felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben
- és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem
teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll
rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul
tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget
haladéktalanul visszatéríteni.

Elállás joga

1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének,
továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása
értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14
napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a
megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1
év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék
kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14
nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást,
úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől
számított 14 nap.

2. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó
egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2.
mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól
számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa
megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

4. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének
napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

5. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a
vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék
visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

7. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott
termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett
kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet
egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

8. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás
egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a
fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a
fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését
követően felmondási jogát elveszíti;
olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve
díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog
gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától
függ;
romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető
vissza;
olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a
vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól
függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor
állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől
számított harmincadik napot követően kerül sor;
olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a
fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási
vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes
szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a
fogyasztó a csomagolást felbontotta;
hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses
szerződések kivételével;
nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló
szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy
szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló
szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési
határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom
tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e
beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről,
hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.9. Szolgáltató a termék vissza érkezését/vagy az elállási nyilatkozat
megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul,
de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon
belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére,
beleértve a szállítási díjat is.

9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési
móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más
fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e
visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen
többletköltség nem terheli.

10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a
szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére
történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később
visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási
nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

12. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak
letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés
határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a
határidő lejárta előtt elküldi.

13. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen
költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség
viselését.

14. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon
többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb
szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

15. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg
vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem
szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő
közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

16. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak
jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban
(akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár
személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a
postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés
alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő
jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el
Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat
segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

17. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó
használatból eredő értékcsökkenésért felel.

18. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

19. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

20. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen
Szabályzatban található elérhetőségeken.

21. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak
minősülő Felhasználókat illeti meg.

22. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan
személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége
körében jár e.Elállási jog gyakorlásának a menete:

Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az
elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék
kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási
nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási
nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés
alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül
történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét
veszi figyelembe.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató
címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának
közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő
betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt
elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A
megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon
többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb
szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének
napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása
eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék,
illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára
kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon
belül élhet a vásárló az elállási joggal.

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés
időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban
megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a
kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában
ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés,
amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.


Kellékszavatosság

1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval
szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv
szabályai szerint.

2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági
igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az
ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen
vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte,
illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos
leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is
kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a
szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy
másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de
nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül
közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés
teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági
igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha
Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a
webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított
hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani,
hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában
is megvolt.


Termékszavatosság

6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termék szavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint –
kellékszavatossági vagy termék szavatossági igényt érvényesíthet.

7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék
kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor
hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a
gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi
forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E
határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti
termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját
termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell
bizonyítania.

11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termék szavatossági
kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése
esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre
vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben
érvényesítheti.

Jótállás

12. Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló alapján a Szolgáltató jótállásra köteles,
ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg
jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk
fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a
forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával
kezdődik.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott
jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek -
másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan
többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási
jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a
kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja,
vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a
kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget
tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő
érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult
által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn
belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben
mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után
keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és
jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,
egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és
kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül
megilletik.

15. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl
(szakmailag elvárható élettartam) a természetes
elhasználódásból/avulásból származó károkért.

16. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve
jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni
hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a
meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem
rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

17. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a
vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül
érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket
kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza.A szavatossági igény esetén történő eljárás

1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása
a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása
(számlával, vagy akár csak nyugtával).

3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a
Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy
jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a
fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének
teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni,
álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról
és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon
belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három
évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére
bemutatni.

8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy
kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.Vegyes Rendelkezések

1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult
igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel
tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte
volna el.

2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy
érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét,
jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem
gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról
való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre
vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a
Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat
valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy
lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy
kikötés szigorú betartásához.

4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon
működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból
is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik,
hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a
magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1)
bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő
vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti
bíróság kizárólagosan illetékes.

6. Szolgáltató a webshopban található termékekhez  való hozzáférés
vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket
a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési
helyével kapcsolatos okokból.

7. Szolgáltató  – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében –
nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó
állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a
fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató
letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz
Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága,
lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan
területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb
formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU)
2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.Panaszkezelés rendje

1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben,
a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben
Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak
teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail
címen, vagy levél útján is közölheti.

2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség
szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet,
vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a
panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul
jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a
vásárlónak.

3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban
megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A
panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig
megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre
bemutatja.

4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával
hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az
alábbiak szerint:

5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet szerint , illetve a megyeszékhely szerinti járási
hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei
Kormányhivatal jár el. A http://jarasinfo.gov.hu

6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez
fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: [email protected];

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: [email protected];


Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: [email protected];

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: [email protected];

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: [email protected];

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: [email protected];

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: [email protected];

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: [email protected];

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: [email protected];

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: [email protected];

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: [email protected];

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: [email protected];

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: [email protected];

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: [email protected]
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: [email protected];

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: [email protected];

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: [email protected];

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: [email protected]

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: [email protected]

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: [email protected]

A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita
bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata,
hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség
létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az
ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és
költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető
testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a
fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő
kötelezettségekkel kapcsolatban.7. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő
határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a
fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület
illetékes.

8. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online
vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű
regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide
kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be
panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe:
http://ec.europa.eu/odr

9. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési
kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát
megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség
létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg
illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van
bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó
igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására
terjed ki.

10. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az
eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita
rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert
keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat
kell feltüntetni:

az eljáró bíróságot;
a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és
azok bizonyítékainak előadásával;
azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége
megállapítható;
a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak
másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

Szerzői jogok1. Miután az www.penguincosmetic.com, mint weboldal szerzői jogi műnek
minősül, tilos az www.penguincosmetic.com weboldalon megjelenő
tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése),
újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való
felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a
Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2. Az www.penguincosmetic.com weboldalról és annak adatbázisából
bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott
weboldalra való hivatkozással lehet.

3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi
elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain
nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

4. Tilos az www.penguincosmetic.com weboldal tartalmának, illetve
egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói
azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;
bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az elgonhungaria.hu
weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

5. Azwww.penguincosmetic.com név szerzői jogi védelmet élvez,
felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos
hozzájárulásával lehetséges.

6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli
felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege
képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és
ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén
Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét
szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.